Vi testar ett nytt arbetssätt för att förbättra trafiksäkerheten

Med arbetssättet Trygg i trafiken arbetar Mölndals stad områdesvis med små men viktiga förbättringar av trafiksäkerheten. Planen är att arbeta med två områden per år.

Efter inspiration från Sollentuna kommun kommer Mölndals stad att arbeta med en ny metod för att undersöka och förbättra trafiksäkerheten. Arbetssättet kallar vi Trygg i trafiken.

Vad är Trygg i trafiken?

I projektet trygg i trafiken delar vi in kommunen i mindre områden och går sedan igenom två områden per år. Ett i centrala Mölndal och ett i antingen Lindome eller Kållered. Tanken är att hela kommunen ska ha gåtts igenom under en tioårsperiod. Varje område kommer vi att arbeta med under minst 2 år. År ett gör vi kartläggning och förslag till åtgärder som sedan tekniska nämnden tar ställning till. År 2-3 gör vi de beslutade åtgärderna samtidigt som vi börjar med kartläggning i nya områden.

Kartläggningen sker via dialog med närboende i form av till exempel enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. På grund av den pågående pandemin kommer vi inte ha dialogmöten i nuläget men det är en tanke att även genomföra det i kommande områden.

Utifrån kartläggningen tar vi fram förslag på åtgärder som tekniska nämnden sedan beslutar om och därefter gör vi de beslutade åtgärderna.

- Det är små men viktiga åtgärder för trafiksäkerheten. Det kan handla om nya passager över vägarna, ombyggda eller nya gång- och cykelbanor, hastighetsdämpning eller information om regler och ansvar till exempel. Allt efter vad vi ser behövs i kartläggningen, säger Olivia Hammerlid trafikingenjör på tekniska förvaltningen.

Första områdena har startat

Under 2021 har tekniska nämnden bestämt att vi börjar kolla på områdena Jungfruplatsen/Bosgården samt västra Lindome. Vi kollar på de gator där kommunen är väghållare.

Under vecka 26 får boende i de två områdena ett vykort i brevlådan med inbjudan att svara på enkäten. Information finns också på molndal.se/tryggitrafiken.

- Vi hoppas att många av de boende svarar, det ger oss ett bra underlag inför beslut, säger Olivia Hammerlid.

Vilka områden som staden kommer att kolla på under de kommande åren är inte bestämt än. Områden för 2022 beslutas under hösten av tekniska nämnden.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad