Förändringar från 1 juli så berörs stadens verksamheter

Smittspridningen avtar och andelen vaccinerade ökar i hela landet. Därför justerar Folkhälsomyndigheten och regeringen nu flera restriktioner från den 1 juli. De allmänna råden om att hålla avstånd och undvika trängsel gäller fortfarande.

Förändringar i kommunens verksamheter

 • Mölndals stadsmuseum höjer maxantalet besökare till 50 personer, för att motverka trängsel anpassas maxantalet efter situationen, men max är alltid 50. Det är viktigt att fortsätta hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Publiktaket höjs på idrottsevenemang och idrottsplatser. Det är arrangerande förening som ansvarar för att gällande restriktioner följs. All verksamhet ska följa folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Alla har ett egenansvar för att hindra smittspridning.
 • Biblioteken i Mölndal påverkas inte av lättade restriktioner. Det innebär att biblioteken just nu inte är några mötesplatser, men öppna för snabba ärenden.
 • Ungdomsverksamheten och fritidsgårdarna i Mölndal påverkas inte av de lättade restriktionerna. Fritidsgårdarna har ett maxtak för besökare, erbjuder digitala aktiviteter och flyttar en del av sin verksamhet utomhus.

Sammanställning av förändringarna

krisinformation.se hittar du vad som gäller nu. Bland annat ändras rådet om att bara umgås i en mindre krets och rådet blir istället att umgås på ett smittsäkert sätt, till exempel utomhus.

Förändringar från och med den 1 juli:

 • Begränsningen på storlek för sällskap slopas på uteserveringar.
 • Inomhus får ett sällskap om åtta personer sitta tillsammans i en servering.
 • Regleringen av öppettider för serveringsställen försvinner.
 • Antalet deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler höjs till 50.
 • Inomhus tillåts 50 deltagare vid olika evenemang.
 • Om deltagarna anvisas en plats blir taket 300 personer.
 • Utomhus tillåts 3 000 sittande deltagare.
 • För demonstrationer utomhus tillåts 1 800 deltagare.
 • För motionslopp gäller max 900 deltagare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad