Så kan nya isstadion bli

Nu har våra politiker kommit överens om hur vår nya isstadion kan bli. Den 17 november fattar kommunfullmäktige ett beslut om budgeten för satsningen.

Politikerna föreslår att den nya isstadion innehåller en inbyggnad av bandybanan med betongpist och tillhörande kansli- och omklädningsrum och entré i samma byggnad.

En ny isstadion är både efterlängtad och kan bli en viktig pusselbit i nya Åby Arenastad, som håller på att växa fram. Vi ser fram emot att kunna fatta de slutliga besluten som möjliggör detta, säger Kristian Vramsten, kommunstyrelsens ordförande.

Projektering startar i höst

För att komma framåt i arbetet startar vi en projektering i höst för att kunna ta fram en produktionstidplan och en riktkostnadskalkyl. De handlingarna kommer därefter att blir ett underlag till ett igångsättningsbeslut som väntas i januari.

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad