Samråd om nya lokala avfallsföreskrifter

Mölndals stad bjuder in till samråd om förslag på nya lokala avfallsföreskrifter. Samrådet är öppet till den 15 september 2021.

Mölndals stad har tagit fram förslag på nya lokala avfallsföreskrifter (TEN 00209/2021) som beskriver stadens och invånarnas ansvar för hantering av avfall.

Samrådshandlingarna finns även att ta del av på följande plats:

  • Kontaktcenter, Göteborgsvägen 11-17, Mölndal.
    Besökstid måndag - fredag från kl. 12.

Varför behöver föreskrifterna uppdateras?

  • Ändringar i Miljöbalken gjordes under 2020 för att harmonisera med EU-lagstiftning. Till exempel användning av begreppet kommunalt avfall istället för hushållsavfall.
  • Ändringar i Avfallsförordning. Av samma skäl som ovan.
  • Ny förordning om hantering av farligt avfall.
  • Ny förordning om borttagande av producentansvar på returpapper, samt att detta blivit kommunalt ansvar.

Skicka in dina synpunkter

Skriftliga synpunkter ska vara oss tillhanda senast den 15 september 2021 via e-post till tekniska@molndal.se eller brev till:

Tekniska förvaltningen
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Märk din synpunkt med "Samråd lokala avfallsföreskrifter".

Relaterad information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad