Gunnebo Slott och Trädgårdar en av Göteborgsregionens vinnare i Årets Hållbarhetskliv

Hållbarhetsklivet är Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring. Här agerar offentliga och privata aktörer för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Under 2021 sjösätts den nyinstiftade utmärkelsen Årets Hållbarhetskliv och nu har vinnare i delområdet Göteborgsregionen tagits fram. Det är både ett kommunalt initiativ och ett initiativ från näringslivet som vinner. I Göteborgsregionen blev vinnande kommunalt initiativ Tjörn – island of art och från näringslivet vann Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Prisutdelning i Stenungsund. Anki Sande - VD Gunnebo Slott och Trädgårdar (mitten), Ann H Haraldsson VD / Turistchef Södra Bohuslän Turism AB och jurymedlem för Göteborgsregionen (höger), Mattias Jighede - Näringslivsutvecklare Mölndals stad (vänster)

Detta är en bekräftelse på att det hårda arbete som bedrivits på Gunnebo under så många år är betydelsefullt och att vi är på rätt spår. Det känns fint att den levande 1700-talsmiljö som Gunnebo utgår bidrar till en hållbar besöksnäring och att vi är en förebild för andra. För Gunnebo är det värdefullt att arbeta tillsammans med andra aktörer och vi är glada att Mölndals stad har nominerat oss. Turistrådet Västsveriges medvetna fokus på hållbara gästupplevelser är ett mycket bra initiativ, säger Anki Sande, VD Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Motiveringen till utmärkelsen

Gunnebo Slott och Trädgårdar har ett starkt engagemang för hållbarhet som lyser rakt genom hela verksamheten. Ekologisk mat i säsong serveras i symbios med trädgårdens skördar och man har lokala samarbeten och en KRAV-certifiering på högsta nivå. Platsen erbjuder en upplevelse för både boende och besökare under hela året, en ljuvlig blandning av historia, trädgård och mötesplats i en hållbar form.

Nästa steg i tävlingen

Under hösten går tävlingen vidare och vinnarna i Göteborgsregionen möter vinnarna i de andra västsvenska kommunalförbundsområdena. Utmärkelsen kommer att delas ut på Turistrådsdagen i november och går till ett företag och ett kommunalt initiativ som utmärkt sig särskilt i Hållbarhetsklivets anda under det senaste året.

Om urvalskriterierna

Enligt urvalskriterierna ska det kommunala initiativet eller verksamheten drivas på ett hållbart och innovativt sätt i linje med Hållbarhetsklivets grundläggande principer och vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle.

De fyra principerna är:

  • Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när och där det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

De nominerade skall utmärka sig inom en eller flera av principerna. Ett kommunalt initiativ kan till exempel röra tillståndsgivning, information eller infrastruktur, som har förbättrat förutsättningarna att bedriva hållbara besöksnäringsverksamheter. Den nominerade verksamheten kan till exempel ha lyckats med att skapa nya säsonger för sin verksamhet, varit viktig för destinationens utveckling genom samverkan med andra aktörer, skapat modeller som gjort verksamheten mer ekonomiskt robust eller skapat arbetstillfällen för många på orten.

De nominerade behöver inte utmärka sig inom alla fyra principer, men får inte gå emot någon av principerna.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad