Lättnader i restriktionerna från den 15 juli

I morgon den 15 juli återinför vi möjligheten att sitta och läsa dagstidningar på biblioteken. Vi tar även bort begränsningarna av antalet besökare i vårt kontaktcenter. Så påverkas våra verksamheter av regeringens lättnader i Corona-restriktionerna.

Aktuellt covid-19

Antalet vaccinerade mot covid-19 ökar samtidigt som smittspridningen går ner. Regeringen har därför beslutat om lättnader i restriktionerna.

Den 15 juli försvinner begränsningarna för hur många besökare som får vistas på en yta i en verksamhetslokal eller exempelvis en butik. För våra verksamheter innebär det att:

 • Kontaktcenter begränsar inte längre antalet besökare.
 • Antalet besökare begränsas inte heller i Socialkontorets reception.
 • Våra bibliotek återinför ett par sittplatser på barn- och ungdomsavdelningarna och på några andra utvalda platser.
 • Du som vill kan återigen sitta ner och läsa dagstidningar och tidskrifter på våra bibliotek. Det innebär också att vi inte längre lånar ut det senaste numret av våra tidskrifter.

Fler förändringar i restriktionerna:

 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.
 • Regler för åkattraktioner tas bort.

Pandemin är inte över än

Trots att vissa restriktioner tas bort är pandemin fortfarande inte över. Tänk på att fortsätta att följa rekommendationerna.

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Umgås med fördel utomhus.
 • Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta.
 • Håll dig informerad om särskilda rekommendationer.
 • Undvik att vara nära nya nära kontakter, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad