Otjänligt badvatten Stensjön, John Halls väg

Senaste provtagningen visade på att vattnet vid Stensjön John Halls väg för närvarande är otjänligt att bada i. Vi avråder från bad där.

Proverna visade bland annat på för höga halter av enterokocker och E.coli bakterier. Därmed avråder vi just nu från bad vid Stensjön, John Halls väg.

Vi kan inte säga vad det otjänliga resultatet beror på. Om vattnet fortsätter att vara otjänligt kan vi behöva utreda anledningen. Vi avråder från bad åtminstone tills vi fått resultatet från omprovet som tas idag, så hoppas vi att det provet visar att föroreningen var tillfällig, säger miljöinspektören Raymond Thorley.

Ett nytt prov tas idag den 15 juli. Resultatet får vi antagligen på måndag eller tisdag nästa vecka då labbet måste odla på bakteriekulturerna.

Om det provet är tjänligt tar vi bort vår avrådan från bad och föroreningen anses vara tillfällig.

Vi har även tagit prov på Stensjön, strandpromenad för säkerhets skull. Men där ligger ingen avrådan just nu.

Under tiden tills vi vet mer hänvisar vi istället till övriga badplatser i Mölndal.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad