Störs du av måsarna?

På våren och sommaren är det många som upplever fåglar som störande. Under våren bygger de bon och på sommaren kan den som vill sitta ute få väja för både fågelbajs och mattjuvar.

Det är i första hand fastighetsägaren, det bostadsbolag du bor hos eller din bostadsrättsförening som har ansvar för att vidta åtgärder och jobba förebyggande för att undvika problem med fåglar. För att undvika problem med fåglar under sommaren är det bra att förebygga redan under vår/vintern.

Störs du av fåglar på balkongen?

Under sommaren störs många av fåglar som stjäl mat eller för oväsen på balkongen. Här kommer några tips på hur du undviker att få fågelsällskap på balkongen.

  • Mat inte fåglarna eller lämna mat framme eftersom fåglar lär sig snabbt var det finns mat och i så fall återkommer till platsen. Tänk på att det även gäller mat vintertid. Placera fågelfrön och talgbollar en bit från fastigheten.
  • Vistas mycket på balkongen under vår och sommar. Det skrämmer bort fåglarna.
  • Fågelskrämmor kan fungera kortare perioder men fåglarna vänjer sig snabbt. Det bästa sättet att undvika fåglar är att redan under våren göra det svårt för fåglarna att bygga bon på din balkong.

Tips till fastighetsägaren

Fastighetsägaren ansvarar för att minska risken för störande fåglar. Här kommer några exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att förebygga problemet. Tänk på att fåglar är fredade under häckningsperioden 1 april- 31 juli så se till att förebygga problemet tidigt på våren.

  • Sätt upp nät på taket där måsarna häckar och se till att rensa rent från eventuella bon som redan är byggda. Det finns företag som arbetar med skadedjursbekämpning som kan hjälpa till med att utföra de förebyggande åtgärderna.
  • Duvor kan skrämmas bort med rovfågelsattrapper, så kallad vetter, som kan sättas upp på taket.
  • Var noga med att sköta om komposter och soptunnor så att de inte drar till sig fåglar eller andra skadedjur.
  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

Vad kan miljöförvaltningen göra?

Det är inte miljöförvaltningens ansvar att hantera störande fåglar om de inte utgör fara för människors hälsa eller miljön.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad