Goda idéer i hängmattan?

Lös och ledig med tid att filoso­fera? Eller fort­farande i jobb­stassen och plane­rande för kom­mande stor­verk? Varför inte passa på att fundera kring idéer till aktivi­teter som du kan genom­föra inom Mölndals 100-års­jubileum nästa år – Mölndal helt 100.

Som en del av den gemen­skap vi hoppas jubile­ums­firandet ska bidra till är ju du, alla invånare, alla verk­sam­heter och med­arbe­tare i Mölndal inbjudna att inte bara delta i firandet utan också att bidra med aktiviteter.

Vad kan en sådan aktivitet handla om? Jo, det mesta – en före­läsning om din verk­sam­hets historia i Mölndals kommun, en work­shop i att bygga bon till Mölndals bi-invånare, en skatt­jakt genom kommunen eller en gemen­sam cykeltur, en fotbolls­turne­ring mellan grann­skaps­lag och/eller verk­sam­hets­lag... endast fantasin sätter gränserna.

Hjärtligt välkommen med din intresse­anmälan till Mölndal helt 100!

Mer om att bidra med aktivi­teter, hur du lämnar intresse­anmälan och länk till formu­läret hittar du på molndal.se/helt100, där du också kan läsa mer om det kommande jubileet, Mölndal helt 100 – jubileums­året 2022.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad