Ta hand om regnvattnet

Att ta hand om regnvatten på din fastighet och använda att vattna med är smart och effektivt.

Din gräsmatta och dina växter tycker om regnvatten mer än dricksvatten. Du kan på enkla sätt samla regnvatten som du sedan använder för att vattna dina växter med. Du slösar då inte med vårt viktigaste livsmedel.

Samla vatten i en vattentunna

Med en eller flera vattentunnor på din tomt kan du samla vatten när det regnar och sedan vattna blommor och odling med. Gräsmattan behöver du inte vattna, den återhämtar sig efter torka och mår inte bra av dricksvatten.

Det enklaste du kan göra är att montera en fällbar utkastare på dina befintliga stuprör och placera en tunna under. När tunnan är full fäller du upp utkastaren och regnvattnet går som vanligt i dagvattenledningar till närmsta vattendrag eller sjö. Kolla hos bygg- eller trädgårdshandlare för att hitta vattentunnor och tillbehör.

  • Tänk på att ha någon form av avledning från tunnan så överskottsvatten kan rinna bort från huset ut på gräsmatta eller liknande om det kommer mycket vatten.
  • Har du stor takyta kan du seriekoppla flera tunnor för att samla mer vatten.

Förutom att växterna mår bra och du gör miljön en tjänst genom att vattna med regnvatten så slipper du också betala för att vattna med dricksvatten.

Vill du göra mer för att ta hand om regnvatten på din fastighet kan du till exempel göra en regnrabatt, en ränndal, ha en självutrullande regnspridare och kanske i kombination med en damm. Var noga med att vattnet inte leds ut på gatan eller in till grannens fastighet.

Textversion av filmen (klicka ut med pilen)

Felaktiga dagvattenrör kan leda till översvämning

Stuprör som är felaktigt kopplade till avloppsledningen kan vid ett kraftigt regn medföra att ledningen fylls upp. Avloppsledningen är dimensionerad för att ta emot vatten från exempelvis toaletter, dusch och disk, och är inte tillräckligt grov för att ta emot takvatten när det kommer ett riktigt skyfall. Det kan orsaka översvämning i källare genom att vattnet trycks upp genom golvbrunnar. Du som fastighetsägare är ansvarig för att dina dagvattenledningar är felaktigt kopplade.

I äldre bostadsområden kan det förekomma att dagvatten och spillvatten leds i gemensam ledning. Det arbetar vi för att bygga bort för att minska risken för översvämningar och undvika överbelastat avloppsreningsverk.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad