Ändring av anmälningsplikten för hygienlokaler, frisörer med flera

Den 1 juli 2021 ändrades anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk behandling som till exempel verksamheter med tatuering, fotvård och frisörer.

Det innebär att anmälningsplikten omfattar även stickande skärande verksamhet, där det finns risk för annan smitta än bara blodsmitta. Verksamheter med risk för blodsmitta omfattas redan i dag.

Det betyder att du blir anmälningspliktig oavsett om du ska starta eller om du sedan tidigare bedriver en sådan verksamhet.

Om du redan har en verksamhet som kan tänkas omfattas av denna förändring behöver du anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen senast den 1 september 2021. Är du osäker på om din behandling är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning.

Mer information och blankett finns på sidan om hygienlokaler

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad