Snart börjar skolan - det här gäller

Vi välkomnar alla barn och elever tillbaka till skolan och gymnasiet. Inför höstterminens start har vi samlat information om hur covid-19 påverkar terminsstarten och undervisningen framåt. 

Förskolan och inskolning

Lämning och hämtning ska ske utomhus på ett tryggt vis både för barn, vårdnadshavare och pedagoger på våra förskolor. Tänk på att endast symtomfria barn är välkomna till förskolan.

Nationella rekommendationer i förskolan gäller fortfarande. Detta innebär att vi i största möjliga mån kommer att genomföra inskolningar utomhus. Vi kommer delvis kunna genomföra inskolningar inomhus om restriktioner med avstånd och antal följs. Beroende på hur många barn som ska skolas in, kan det komma att se olika ut på våra förskolor.

Grundskola och fritidshem

I juni meddelade utbildningsminister Anna Ekström att närundervisning som huvudregel ska bedrivas i alla skolor vid höstterminens start. Detta innebär att alla elever i Mölndals stads grundskolor välkomnas tillbaka till undervisning på plats i skolan.

Vi fortsätter att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning, som att exempelvis ha avstånd mellan elever. Särskilda undervisningsmoment kommer genomföras klass- eller gruppvis.

Distans- och fjärrundervisning ska inte användas som en smittskyddsförebyggande åtgärd. Vi kommer ha möjlighet att övergå till delvis distans- och fjärrundervisning om Folkhälsomyndigheten eller Smittskydd Västra Götaland rekommenderar att vi gör det för att bromsa smittspridning. Skulle det bli aktuellt för till exempel en klass eller årskurs så kommer information att gå ut till vårdnadshavare via Unikum.

På fritidshemmen sker hämtning och lämning utomhus.

Gymnasieskolan

Även för utbildningarna på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet kommer närundervisning vara huvudregeln under höstterminen. Fjärr- och distansundervisning kan bli aktuellt om Folkhälsomyndigheten inför ytterligare regionala eller nationella rekommendationer.

För att förhindra smittspridning kommer vissa åtgärder tas, exempelvis inga större samlingar eller blandning av elever och klasser. Eleverna kommer att ha olika starttider för att undvika trängsel och de kommer även erbjudas skyddsutrustning.

Grund- och gymnasiesärskolan

Undervisningen på grund- och gymnasiesärskolan kommer ske på plats i skolans lokaler. Personal med mer omvårdande och kontaktnära arbetsuppgifter kommer fortsätta att använda skyddsutrustning för att skydda ditt barn.

Gurgeltester

Västra Götalandsregionen har inför skolstart tagit fram ett nytt sätt för skolungdomar att provta sig på. Om symtom uppstår under skoldagen får barnet eller eleven med sig ett självprovtagningskit från skolan, ett så kallat gurgeltest. Den med symtom ska gurgla en saltlösning och spotta ut det i ett provrör.

Metoden är framtagen för att vara skonsam och lätt att använda för barn och unga. Du tar testet hemma i lugn och ro och lämnar in det på en särskild anvisad vårdcentral. Gurgeltesterna erbjuds till alla skolor i länet, till barn och elever från förskoleklass till gymnasiet.

Vi återkommer med mer information om när provtagningen startar upp i Mölndal.

Har du har varit utomlands?

Om du har rest utanför Norden rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du ska testa dig för covid-19 vid hemkomst till Sverige. Det gäller oavsett om du har symtom eller inte. Covid-test som är tillgängliga via Västra Götalandsregionen är alltid gratis. Du kan till exempel testa dig kostnadsfritt på Landvetter flygplats vid ankomst till Sverige. Du bör även vara extra försiktig och undvika att träffa andra den närmsta veckan efter att du har kommit tillbaka.

Om du har rest in till Sverige från ett land som UD avråder från ska du testa dig så snart som möjligt efter ankomst och sedan testa dig igen efter fem dagar. Du ska även stanna hemma och undvika alla nära kontakter i sju dagar, detta gäller även om testerna visar att du inte har covid-19.

Om du är fullt vaccinerad senast tre veckor före ankomst eller har haft covid-19 under de senaste sex månaderna är du undantagen från rekommendationen om testning.

Om du har symtom på covid-19 ska du alltid testa dig.

Hjälp oss hålla ner smittan - nationella rekommendationer gäller

Vi följer utvecklingen noga. Just nu ser en ökning av antal konstaterade fall av covid-19 på nationell nivå. Hjälp oss hålla ner smittan.

  • Håll avstånd till andra.
  • Tvätta händerna noga och ofta.
  • Testa dig vid minsta symtom.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad