I höst genomförs brukarundersökning inom funktionsstöd

På grund av pandemin kunde brukarundersökningarna inte genomföras förra året. Men nu i höst är det äntligen dags igen för brukare i hela landet att berätta vad de tycker om sitt funktionsstöd.

1 september - 31 oktober

Den nationella brukarundersökningen inom funktionsstöd genomförs under perioden 1 september–31 oktober. Syftet är att få veta mer om hur brukarna upplever stödet de får och hur de trivs. Frågorna som ställs i undersökningen handlar om självbestämmande, trygghet, trivsel och bemötande.

Två grupper svarar vartannat år

Område funktionsstöd i Mölndals stad har valt att dela upp sina verksamheter i två grupper som turas om att delta i undersökningen. I år är det brukare som har bostad med särskild service, boendestöd och personlig assistans som får svara på frågorna i undersökningen. Nästa år är det brukare som har daglig verksamhet och daglig sysselsättning som får svara.

Vi har valt att dela upp undersökningen för att minska antalet enkäter som våra brukare behöver besvara. Det finns brukare som har flera former av stöd och då behöver de svara på en enkät för varje stöd. Genom att dela upp undersökningen får vi också mer tid att förbereda brukarna och mer tid till att arbeta med resultatet av undersökningen, berättar Emma Granhage, tillförordnad verksamhetschef för område bostäder LSS.

Frågor om stängning av daglig verksamhet

Nytt för i år är möjligheten för varje kommun att lägga till egna frågor i enkäten. I Mölndals stad kommer de brukare som i år får enkäten, och som har daglig verksamhet, att få svara på om de har fått det stöd de behöver hemma när daglig verksamhet har varit stängt.

Även om inte daglig verksamhet deltar i undersökningen i år vill vi ge brukarna möjlighet att berätta vad de har tyckt om stödet som erbjudits på hemmaplan när daglig verksamhet varit stängt på grund av pandemin, säger Charlotta Callmander, verksamhetschef för område korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet.

Frivilligt att delta

Det är frivilligt för brukarna att delta och de ska svara själva på enkäten. Det betyder att närstående, god man eller personal inte får vara med som stöd. Brukarna kan välja att få stöd av en oberoende frågeassistent som till vardags arbetar i en annan verksamhet. Det finns både bildstöd och ljudstöd till frågorna. Svaren kan lämnas via dator, surfplatta, mobil eller på pappersenkät.

Brukare delaktiga i utvecklingsarbetet

Resultatet av brukarundersökningen används för att förbättra verksamheten och brukarna är delaktiga i utvecklingsarbetet.

Vi återkopplar resultatet till våra brukare och gör dem delaktiga i utvecklingsarbetet. Resultatet från undersökningen 2019 visade att våra brukare ville ha en bättre kommunikation med personalen. Då startade vi ett projekt för större delaktighet och inflytande i vardagen genom ökad kunskap om metoder och verktyg för kommunikation. Det ska bli spännande att se om projektet har gett resultat i årets brukarundersökning, säger Emma Granhage.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad