Gymnasieelever erbjuds vaccin i skolan

Franklins gymnasium, Frejagymnasiet och Krokslättsgymnasiet erbjuder nu alla elever som är födda 2005 eller tidigare vaccinering mot Covid-19 på plats i skolornas lokaler.

Vaccineringen är möjlig genom ett samarbete med Närhälsan Krokslätt Vårdcentral och BVC. Vid varje vaccinationstillfälle kommer en distriktssköterska och en läkare att finnas på plats tillsammans med skolsköterskor för att underlätta arbetet.

Vi ser positivt på detta samarbete. Nu när vi åter har undervisning på plats i lokalerna så finns det en stor trygghet i att vi kan erbjuda våra elever möjligheten att vaccinera sig, säger Lena Hellsten, verksamhetschef för gymnasieskolorna.

Två doser kommer att erbjudas

Alla elever födda 2005 eller tidigare erbjuds möjligheten att få båda doserna av vaccinet i skolornas lokaler under skoltid. För att undvika trängsel planeras fasta tider och ett flödesschema för vaccinationerna. Om intresset är stort så kommer vaccinationstillfällena spridas ut under två dagar.

Om eleverna vill vaccinera sig ska de ha med en signerad samtyckesblankett och giltig legitimation. Vi har skickat ut information till både elever och vårdnadshavare om detta för att göra detta så enkelt som möjligt och för att kunna besvara eventuella frågor, säger Lena Hellsten.

Även de elever som fått dos 1 på annan plats ges möjlighet att ta dos 2 på skolan förutsatt att det stämmer in med tiden för deras vaccinering.

Det känns viktigt att vi kan erbjuda alla elever samma möjlighet. Vi hoppas att många tar vara på tillfället, säger Lena Hellsten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad