Tung trafik i Kristinedal

Nu börjar restaureringen av Våtmarkerna i Korndal. Det innebär att det kommer att passera en del tung trafik genom området.

Under hösten kommer Mölndals stad tillsammans med Skogssällskapet att restaurera Korndals våtmarker, öster om Lackarebäcks Långvatten/Norra Långevattnet. Arbetet innebär att det under en begränsad period kommer passera en del tung trafik genom Kristinendal. Trafiken kommer i den mån det går att förläggas så att den inte sker samtidigt som persontrafik till och från arbete.

Syfte med restaureringen

Restaureringen av våtmarkerna syftar till att skapa en miljö som gynnar den biologiska mångfalden, höja rekreationsvärdet för besökare och bidra till en kvarhållande effekt av vatten i landskapet.

På lång sikt ska våtmarken genom sitt läge och utformning gynna grod- och kräldjur samt även ge ett rikt fågelliv. På så vis kan det ge en förbättrad biologisk mångfald som skapar förutsättningar för ett långsiktigt artbevarande i ekosystemet.

Projektet finansieras av Lokala naturvårdssatsningen

Projektet sker med stöd från länsstyrelsens Lokala naturvårdssatsning (LONA)”.

Om du har frågor är du välkommen att ringa:

Skogssällskapet:
Vilt- och Skogsförvaltare Robert Karlsson, 0521 – 57 60 66
Anläggningsansvarig Lars Andreasson, 070-593 40 26
Mölndals stad:
Kommunekolog Elisabet Rex, 031-315 17 14

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad