Röjning för att minska skydd för vildsvin

Just nu röjer vi sly och buskage runt Balltorp. Arbetet är en del av de insatser vi gör för att kunna få en bättre situation med vildsvin i området.

Johan Gärtner är en av de personer som röjer sly i området.

Johan Gärtner, till vänster i bild, är en av de personer som röjer sly i området.

Så går arbetet till

Vi genomför under slutet av augusti och början av september en röjning av sly, buskar och vassområden. Det huvudsakliga
syftet med detta är att minska skyddet där vildsvinen uppehåller sig och samtidigt underlätta för jägarna för att bedriva säker och effektiv jakt.

Ytterligare en viktig del i röjningen är att ta bort buskage jämte utvalda gång- och cykelbanor och därigenom öka tryggheten, säger Johan Jillmyr, enhetschef i Mölndals stad.

Den största delen av röjningen är klar men fortfarande återstår en del arbeten i centrala Balltorp. Röjningsarbetet har planerats i samarbete med kommunekolog och landskapsingenjör för att på bästa sätt ta tillvara på djur- och naturvärden.

Se bilder på före och efter arbetet

Bilderna visar resultatet av röjningen i området i och runt Balltorp.

Ytterligare åtgärder som planeras

Vi fortsätter med de åtgärder som vi tidigare har berättat om och som du kan läsa mer om här på webben.

Just nu planerar vi inför att bjuda in berörda runt Balltopsområdet till ett återkopplingsmöte.

Ta hand om ditt avfall

Vi påminner om vikten att inte slänga trädgårdsavfall, jord, gräsklipp, fallfrukt och liknande i öppna ”komposter”. Så länge dessa komposter finns kvar så lockas vildsvin till bebyggelsen och det blir därmed svårare att långsiktigt minska vildsvinspopulationen i anslutning till bebyggelsen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad