Stora regnmängder väntas under torsdagsdygnet

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för stora regnväder i bland annat vårt område under torsdagsdygnet med start på kvällen den 15 september.

Rosa gummistövlar och paraply ligger på marken i regn.

Under torsdagsdygnet kommer det att regna ihållande och SMHI prognostiserar att det kan komma cirka 35-50 millimeter regn sammanlagt under dygnet. Man ser dock inte att regnet kommer att falla i störtskurar.

Mölndals stad har beredskapspersonal tillgänglig dygnet runt som bevakar vattennivåerna. Vi har även sett över våra större galler och vattendrag i förebyggande syfte.

För fastighetsägare

Som fastighetsägare får du gärna se över dina egna brunnar eller rännstensbrunnar som angränsar till din fastighet. Då SMHI även varnar för vindbyar är det viktigt att du ser till att lösa förmål tas in och möbler med mera säkras på uteplatser, balkonger och altaner.

Du med källare bör se till att till exempel fönster och ventiler där vatten kan komma in är stängda.

Skulle olyckan vara framme så att ditt hus eller källare översvämmas, kontakta räddningstjänsten via SOS alarm 112 om du själv inte kan ordna länspumpning.

Om du drabbas av översvämning i källaren finns det några saker du kan tänka på:

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
  • Skaffa hjälp med länspumpning.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ring försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Räddningstjänstens information om hur du kan förebygga översvämningar.

SMHI:s varningssignaler

SMHI definierar en klass 1 varning för stora regnmängder påm detta sätt:

Regnmängder på minst 35 mm inom 12 timmar. Risk för stora vattensamlingar, överfyllda dagvattenledningar och översvämmade källare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad