Avvikelse om brister utreds

Det har registrerats en avvikelse som beskriver bristande omvårdnad på Eklanda äldreboende.

Det ska absolut inte förekomma brister i omvårdnad på våra äldreboenden. Jag ser mycket allvarligt på detta och just nu genomför vi en grundlig utredning för att förstå vad det är som ligger bakom avvikelsen, säger Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Trygghetsskapande

Avvikelsen utreds just nu internt av socialt ansvarig samordnare. Under tiden arbetar chefer och personal aktivt med att underrätta och finnas som stöd för brukare och anhöriga.

Vi ser just nu över våra rutiner i organisationen samtidigt som vi arbetar med att skapa trygghet hos brukare, anhöriga och personal, säger Sarah Dunér, verksamhetschef äldreboende.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad