Daglig verksamhet på hjul

Nu rullar Mölndals första dagliga verksamhet på hjul. En individanpassad verksamhet med fokus på teknik och kreativitet!

De närmsta tre månaderna kommer en teknikbuss att rulla längs Mölndals gator. Teknikbussen DV på hjul är en daglig verksamhet som arbetar uppsökande med målgruppen, där målgruppen finns, på särskilda boenden och platser runtom i Mölndal. Med teknik och kreativitet i fokus erbjuder verksamheten aktiviteter och social stimulans för deltagarna som av olika anledningar inte kan ta sig till en daglig verksamhet.

Idéen om en kreativ teknikbuss kom från personal inom daglig verksamhet. Emelie Wejdin är projektledare för DV på hjul tillsammans med Cecilia Bertilsson och Cecilia Öberg som håller med Emelie om behovet av en verksamhet som kommer till brukarna.

Vi såg behovet av en daglig verksamhet som når ut. En tillgänglig och flexibel verksamhet för målgruppen, förklarar Emelie Wejdin.

Att bussen är smyckad så att den verkligen syns är ingen slump. Såväl brukare som personal på daglig verksamhet hoppas att många mölndalsbor får syn på bussen. Förhoppningsvis får fler upp ögonen för det positiva och kreativa som görs av och med målgruppen.


Och viktigast av allt är att nya deltagare får en bild av vad daglig verksamhet kan vara, fortsätter Emelie.

Mer information:

Daglig verksamhet är en insats som ska tillgodose deltagaren goda levnadsvillkor och främja delaktighet i samhällslivet. En daglig verksamhet kan utformas på olika sätt och som andra insatser enligt LSS ska den anpassas till mottagarens individuella behov.Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad