Nu finns "Familjerätt i samverkan"

Den 1 oktober bildades den nya, gemensamma familjerätten som finns till för cirka 150000 invånare i tre kommuner – Mölndal, Härryda och Partille.

Familjerätt inom socialtjänsten arbetar bland annat med frågor kring vårdnad, boende och umgänge för barn med skilda eller separerade föräldrar. Familjerätten genomför också samarbetssamtal, och utreder och handlägger frågor om adoption.

Sedan i fredags, den 1 oktober, samverkar Mölndal med Härryda och Partille kring de flesta familjerättsliga frågor. Detta genom en ny familjerättsenhet som formellt sett tillhör Partille kommun, men som alltså finns till för invånare i alla de tre samverkande kommunerna.

Mindre sårbart

Familjerätt är en specialiserad verksamhet med få anställda per kommun och samverkan kommer göra att sårbarheten, exempelvis vid sjukfrånvaro, minskar.

Dessutom gör den nya samverkan att de tre kommunerna stärker sina förutsättningar att möta framtida utmaningar kring bland annat kompetensförsörjning, digitalisering och demografi. Antalet ärenden inom familjerätt förväntas fortsätta öka de närmsta åren, i takt med att invånarantalet växer såväl här i Mölndal som i de två andra kommunerna.

Kartläggning och förberedelser

Mycket arbete har pågått för att förbereda inför förändringen, bland annat inom IT och kommunikation.

Dessförinnan genomfördes en gemensam utredning och kartläggning, och under 2020 och 2021 fattades nödvändiga politiska beslut i alla de tre kommunerna.

"Enkla" faderskap/föräldraskap handläggs i Mölndal

Den nya gemensamma familjerätten kommer att jobba med det mesta inom familjerättens område. Ett av få undantag är handläggning av de administrativt sett "enklaste" ärendena som gäller faderskap/föräldraskap. Dessa kommer att hanteras i respektive kommun även framöver. Här i Mölndal sköts detta av stadens kontaktcenter som vid behov hänvisar vidare till Familjerätt i samverkan.

Mer information

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad