Unga forskare certifierar Franklins gymnasium

Ända sen start har Franklins gymnasium haft en tydlig satsning på vetenskap och forskning. Som första skola i Sverige blir nu gymnasieskolan certifierade av organisationen Unga Forskare.

Många gymnasieelever går ut med ofullständiga betyg och kan därmed inte studera vidare på universitet och högskolor, enligt siffror från Skolverket. Endast hälften av de som påbörjar en civil- eller högskoleingenjörsutbildning tar examen enligt Sveriges Ingenjörer. Samtidigt rapporterar näringslivet om en hög efterfrågan på elever med rätt kompetens.

Ungdomsorganisationen Unga Forskare har lanserat satsningen certifierad partnerskola för att få fler elever till att söka sig till högre utbildningar och en framtida karriär inom naturvetenskap, teknik och matematik. Franklins gymnasium i Mölndal är först i landet att certifieras.

Sveriges första partnerskola

Franklins gymnasium i Mölndal är först i landet att certifieras som partnerskola till Unga Forskare.

Genom att samarbeta med Unga Forskare har vi fått en bättre syn på hur vi kan utveckla och förfina utbildningen mot en högre kvalitet. Vi vill ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för framtiden, säger Maria Solérius, rektor för Franklins gymnasium.

Fler godkända gymnasielever

Tillsammans med Unga forskare ska Franklins gymnasium arbeta utifrån en modell som inspirerar, uppmuntrar, stödjer och tränar elever i det vetenskapliga arbetssättet, både i och utanför skolan. Målet är att eleverna ska bli rustade för att klara av högre utbildning. Genom satsningen hoppas Unga forskare kunna bidra till att det utbildas nya ingenjörer, tekniker och experter som krävs för att Sverige ska behålla sin internationella konkurrenskraft som forsknings- och kunskapsnation.

Vi är glada över det stora intresse som vår modell för gymnasieskolan har mött, både från enskilda skolor, men också från branschorganisationer och företag. Vi behöver kraftsamla brett i samhället för att komma tillrätta med de utmaningar vi ser, säger Anna Hedlund, generalsekreterare på Unga Forskare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad