Samhället öppnar upp och så även daglig verksamhet!

Begränsning om antal personer i lokaler upphör från 18 oktober.

Några av lokalerna på daglig verksamhet har haft kvar en begränsning av antalet deltagare för att kunna hålla avstånd under pandemin.

Dessa begränsningar upphör med start 18-25 oktober beroende på verksamhet. Respektive daglig verksamhet informerar berörda deltagare om de planerade förändringarna samt vilket datum som gäller för vilken verksamhet då begränsningen försvinner.

Nu ser vi fram emot en verksamhet som blir lite mer som vanligt, men följande gäller fortfarande:

  • Stanna hemma vid symtom och följ hygienrutiner. Tillsammans hjälps vi åt!

Nytt om habiliteringsersättning

Från och med 1 december betalas habiliteringsersättning enbart ut för de dagar du deltar i daglig verksamhet.

 

Kontakt

Charlotta Callmander
Områdeschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Korttidsverksamheter, personligt stöd och daglig verksamhet
031-315 24 91
charlotta.callmander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad