Nytecknat IOP-avtal med Konstkollektivet

Ingress

Kultur- och fritidsnämnden har sedan 2019 en överenskommelse om ett så kallat Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med föreningen Konstkollektivet (förvaltningens första IOP-samarbete). Nu är det förnyat.

Inom ramen för samverkan genomför föreningen med stöd av kommunen en rad aktiviteter som stärker nämndens mål. Föreningen har genom samarbetet skapat aktiviteter som i hög grad bidragit till nämndens mål att främja integration, sociala sammanhang och skapa mötesplatser. Bland annat har föreningen bidragit med kulturupplevelser till mölndalsborna på sin kvarterscen, i digitalt utbud under pandemitid och genom öppen kulturell mötesplats.

Nu har Kultur- och fritidsnämnden godkänt att förvaltningen kan teckna en ny överenskommelse för tre år framåt. Det nya avtalet som ska tecknas gäller för 2022-2024.

Idéburet Offentligt partnerskap har varit en ny form för samverkan för båda parterna i samarbetet. Vi har fått lära oss av varandra och av andras erfarenheter under processens gång säger Åsa Tollbom, enhetschef för konst och kultur.

Föreningen Konstkollektivet är en viktig plattform för kulturutövare och bidrar till ett rikt kulturliv i Mölndal. En överenskommelse av detta slag är ett exempel på hur samverkan med civilsamhället kan ge mycket goda resultat säger nämndens ordförande Glenn Grimhage.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad