Fler nyanlända kvinnor i arbete och studier

Att vara ny i ett land innebär många utmaningar. I projektet Hon kan! skapas nya förutsättningar för nyanlända kvinnor att komma in i samhället och i arbetslivet.

Fatemeh Zarrin Cheshmeh Morady och Iuliana Chihab jobbar med det nya projektet Hon kan!.

Jag vill utbilda mig till busschaufför. I Syrien får kvinnor inte köra buss men jag vet att jag kan, säger Sanaa som är en av projektdeltagarna.

Genom att kombinera SFI-undervisning med språkpraktik kan Sanaa och de andra kvinnorna i projektet få bättre förutsättningar att komma in i samhället och ut i arbetslivet. Till sin hjälp har de språkstödjare som finns med både i undervisning och på praktik för att stötta kvinnorna.

Språkstödjaren fungerar som en brobyggare och som ett stöd för deltagaren både i klassrummet och på praktikplatsen. De lär sig mycket mer än bara språket. Projektet är brett och de får även lära sig om samhället, arbetslivet och sociala koder, de får ett sammanhang, säger Iulina, språkstödjare i projektet.

Möjlighet att testa olika yrken

Projektet har ett tydligt individfokus och det är viktigt att deltagarna känner att de hamnar på en praktikplats som passar. Därför får deltagarna själva lista sina önskemål om praktikplatser för att sedan matchas ihop i den mån plats finns. Syftet med praktiken är även att ge erfarenhet av olika yrken inför eventuell yrkesutbildning.

Det har funnits ett stort intresse för yrken inom stadens verksamheter där det finns en klar personalbrist. Detta gör att projektet blir gynnsamt för alla parter. Kvinnorna kan komma ut i arbete snabbare och projektet kan även bidra till kommunens framtida kompetensförsörjning, menar Anette Tidblom, en av projektledarna för Hon kan!.

En social investering

Projektet är det första sociala investeringsprojektet i Mölndals stad. Social investering innebär att tidiga insatser ger större effekter längre fram och bygger på att olika verksamheter samarbetar för att kunna ge bättre stöd åt invånaren.

Vi hoppas att våra insatser ska möta kvinnornas behov och att de ska kunna nå längre i sin utveckling. Genom att samverka kan vi kombinera kunskap och erfarenheter från våra olika verksamheter. Förhoppningen är att alla deltagare snabbare ska kunna nå arbetsmarknaden och det ger positiva effekter för både kvinnorna och för vår kommun, avslutar Sabine Lundborg, projektledare.

Projektet pågår till och med 2023.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad