Förslag: nej till etablering av elsparkcykelföretag just nu

Tekniska nämnden ska på måndag 25 oktober 2021 ta beslut kring ett förslag om elsparkcyklar.

Mölndals stad har fått förfrågningar från elsparkcykelföretag som vill etablera sin verksamhet i kommunen. Staden har gjort en utredning och tjänstepersoner har haft dialog med politikerna i tekniska nämnden.

Ett förslag till beslut finns som tekniska nämnden ska behandla under sitt sammanträde den 25 oktober.

Förslaget: nej till elsparkcyklar just nu

Förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen lyder:

Tekniska nämnden nekar en etablering av elsparkcyklar för uthyrning på allmän plats och kommunal mark i Mölndals stad under hösten 2021. Ärendet tas upp för ny diskussion under våren 2022.

Förslaget är alltså inte ett nej för all framtid men skulle ge Mölndals stad möjlighet att vänta in ytterligare erfarenheter, praxis och eventuella lagändringar.

Även om beslutet blir enligt förslaget så kan det förekomma elsparkcyklar i Mölndal då det inte är ett förbud att använda till exempel privatägda elsparkcyklar för att transportera sig.

Läs mer i förslaget till beslut.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad