Superkommun: Blomstrande kultur

Mölndals stad är utnämnd till årets superkommun 2021 av tidningen Dagens Samhälle. Sveriges kommuner rankas varje år i arton olika kategorier, till exempel antal företag, kommuninvånarnas utbildningsnivå och hur kommunens kärnuppdrag sköts. För att fira Mölndals vinst kommer vi att publicera ett antal artiklar som gör nedslag i några av de verksamheter och projekt som har bidragit till vår guldplacering. En av dem är arbetet med Mölndals kulturliv.

Kulturlivet i Mölndals stad kan beskrivas som uppdelat i två delar. Dels det utbud som erbjuds av Mölndals stad, dels det utbud som erbjuds av andra aktörer, både självständigt och i samarbete med staden.

I utbudet som erbjuds av Mölndals stad hittar vi till exempel våra bibliotek och Mölndals stadsmuseum.

Biblioteken är en av grundstenarna i kulturlivet i de flesta kommuner. Det är oerhört många människor som besöker biblioteken varje år. Mölndals stadsmuseum är vida känt och uppskattat bland breda grupper av besökare. I stadsmuseet har vi ett öppet magasin. Det innebär att föremålen inte ligger i förråd utan står framme så att man kan känna, lukta, vända och vrida på dem. Det är ett väldigt engagerande museum där olika generationer till exempel kan mötas i att utforska en leksak från förr. Vi har Gunnebo slott i Mölndal också, en diamant i kommunens kulturliv, som även är känt långt utanför våra gränser, säger Astrid Ekermo, kultursamordnare i Mölndals stad.

I det självständiga kulturlivet finns till exempel många föreningar som berikar vårt kulturliv. Även utomhusmiljön andas kultur, med spännande kulturmiljöer som exempelvis Kvarnbyn.

Det finns ett rikt föreningsliv i kommunen. Vi har till exempel tre värdefulla hembygdsföreningar i Kållered, Lindome och i Mölndal. Det finns även möjlighet att delta i till exempel teater, dans, konst och körverksamhet. Vi har även ett antal spännande konstnärer, hantverksföreningar och många andra kulturutövare är värda att nämnas, säger Astrid.

Så bibehåller vi kulturlivet

För att kulturlivet ska fortsätta att blomstra krävs det både att kommunen arbetar med både det egna utbudet och stöttar externa verksamheter.

Vi vet att kultur påverkar invånarna på jättemånga sätt. Det skapar mening, ökad kreativitet , stärker folkhälsan och känslan av sammanhang. I Mölndal finns det stöd att söka i form av bidrag till föreningar eller olika projekt och evenemang för invånarna. Att stötta de ideella initiativen kan vara något av det viktigaste vi gör, säger Astrid Ekermo.

I Mölndal satsar vi även på att introducera de unga i kulturlivet.

Något som är ganska unikt för Mölndal är kulturgarantin som vi driver. Det handlar om att elever i alla årskurser från förskolan till årskurs nio har en garanterad professionell kulturupplevelse inom olika fält. Det är olika upplevelser varje år och kan till exempel vara teater, litteratur, dans, street art eller film, säger Astrid.

Utvecklingsområden

Det finns alltid utvecklingsområden att arbeta med för att förbättra kommuners verksamheter.

Vi behöver jobba ännu mer på att stärka och sprida kulturen i hela kommunen. Ett utvecklingsområde är ytor för konst och kultur. Vi har till exempel ingen konsthall här, vi har många konstnärer som skulle vilja visa upp sig och möta den lokala publiken. Det saknas också ordentliga miljöer för scenprogram. Vi har ett antal mindre arenor, men ingen stor som kan nyttjas brett och till många målgrupper.

Tips för framtiden

Under pandemin har Mölndals kulturverksamheter liksom många andra tvingats att ställa in och tänka om. Nu när restriktionerna för kulturevenemang har lättats betydligt finns nya möjligheter för nya projekt. Nästa år fyller Mölndals stad 100 år, det blir ett år fyllt av aktiviteter, där kultur är en stor del.

Vi har gjort en utlysning om att alla som vill kan bidra till och delta i firandet. Vi hoppas på att det blir ett mångfaldigt program med många olika deltagare. En del av jubileumsåret är Mölndalsdagarna som är en tre dagar lång stadsfestival som kommer att vara fylld med kultur som scenprogram och eget skapande. I samband med jubileet öppnar även stadsmuseet en utställning som heter ”Livet är en fest” som handlar om fest och firande som en del av livet, säger Astrid Ekermo.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad