Tilldelningsbeslut om driften av Berzelius äldreboende

Vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att tilldela Förenade Care AB uppdraget att driva Berzelius äldreboende.

Fick högst betyg i utvärderingen

Förenade Care AB lämnade det anbud som fick högst betyg i den utvärdering som ligger till grund för upphandlingen. Vård- och omsorgsnämnden fattade beslut den 28 oktober 2021 att ge Förenade Care AB fortsatt förtroende att driva Berzelius äldreboende.

Till och med 8 november föreligger avtalsspärr. Under denna period kan leverantörer överklaga beslutet om tilldelning till förvaltningsrätten. Om ingen överklagar beslutet skrivs ett nytt avtal med Förenade Care AB som löper i fyra år med möjlighet till förlängning.

Det är första gången Mölndals stad gör en upphandling utifrån bästa kvalitet i stället för lägsta pris. Förenade Care AB lämnade det bästa anbudet och vi är mycket nöjda med tilldelningsbeslutet. Vi ser fram emot att teckna avtal med Förenade Care när avtalsspärren löpt ut. Förenade Care har skött driften av Berzelius äldreboende med god kvalitet de senaste åtta åren och det känns bra att det arbetet får fortsätta, säger Göran Isacsson, vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Verksamheten fortsätter som vanligt

För brukare och personal innebär beslutet inga förändringar alls. Verksamheten på Berzelius äldreboende fortsätter som vanligt.

Bakgrund

Förenade Care AB har ansvarat för driften av Berzelius äldreboende sedan oktober 2014. Avtalet med Förenade Care AB löper ut i oktober 2022. Under våren gjordes därför en ny upphandling om driften av Berzelius äldreboende enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad