Grundvattennivåer mäts inför bygget av Hålstens förskola

Den 2 och 3 november genomför vi arbeten på den tomt där vi planerar att bygga Hålstens förskola. Arbetet hjälper oss att få bättre grundvattendata för området.

Område där Hålstens förskola planeras

Vi planerar att bygga Hålstens förskola med byggstart våren 2022. Vi har tidigare genomfört en hydrogeologisk utredning i området och kompletterar den nu genom att installera fem stycken tryckgivare/divers. I och med installationen kan vi automatiskt övervaka grundvattennivåerna och därigenom få bättre grundvattendata.

Nivåerna kommer övervakas fram till byggstart samt även under byggskedet för att Länsstyrelsen ska få en uppfattning av grundvattnet och projektets påverkan. Värdena kan komma att läsas av via platsbesök minst en gång innan byggstart.

Läs mer

Vi har en projektsida för den nya förskolan och där kan du läsa mer.

Kontakt

Fastighetsavdelningen
Stadsledningsförvaltningen
Besöksadress:
Storgatan 32 B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad