Skydda dig mot säsongsinfluensan

Vaccination mot säsongsinfluensa är gratis för personer som rekommenderas vaccination eller är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa även om du är fullvaccinerad mot covid-19.

Foto från 1177.se

Vissa rekommenderas vaccin

Vaccinering mot säsongsinfluensa är gratis för dig som rekommenderas vaccin. Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa även om du är fullvaccinerad mot covid-19.

Du rekommenderas vaccin om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk eller behöver skydda någon i din närhet som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Ibland behöver en läkare göra bedömningen.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är 65 år eller äldre.
  • Du är gravid efter vecka 16.
  • Du har en hjärtsjukdom.
  • Du har en lungsjukdom, som KOL eller svår astma.
  • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
  • Du har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Du har en mycket kraftig övervikt.
  • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Du har flera funktionsnedsättningar.

Om inget av det som står i listan ovan stämmer in på dig, men du vill vaccinera dig ändå, får du betala 230 kronor för vaccinet. På 1177 finns mer information om vaccinering mot influensa.

Kontakta din vårdcentral för att boka tid för vaccinering mot säsongsinfluensa.

För dig som har kommunal hälso- och sjukvård

Vaccinering mot säsongsinfluensa är gratis för dig som är inskriven i den kommunala hälso- och sjukvården. Din sjuksköterska kommer att kontakta dig för att erbjuda vaccination.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad