Hur mår unga i Mölndal?

Ta del av LUPP-resultaten från 2020 års enkät och få reda på hur våra unga mår.

LUPP är en enkät för kommuner och regioner för att få kunskap om hur unga har det. Syftet är att få en samlad bild av hur ungdomar upplever sin livssituation.

LUPP är ett sätt av flera att lyssna in ungas röster, och att låta unga göra sina röster hörda, säger Kim Henriksson som jobbar med LUPP inom Mölndals stad.

I enkäten kan man bland annat läsa att unga tjejer mår sämre och känner sig otryggare i skolan än killar. En femtedel av alla unga känner till rättigheterna i barnkonventionen och vad de innebär i praktiken och en tredjedel tror att de flesta vuxna känner till barnets rättigheter i barnkonventionen, men inte bryr sig så mycket om dem.

Alla resultat från LUPP, inklusive en längre sammanfattning.

Ungas rätt att komma till tals

Just nu pågår en analys av resultatet och ett arbete med att få in resultatet i kommunens planer och mål.

Det är viktigt att vi tar tillvara på det som kommer fram i LUPP:en och att vuxna tar ungas röster på allvar. Att få säga vad du tänker och tycker och att bli lyssnad på är en mänsklig rättighet. Barnkonventionen är dessutom lag och är särskilda mänskliga rättigheter för personer under 18 år. Att lyssna på unga är därmed faktiskt lagstadgat, säger Kim Henriksson.

Under hösten har kommunen anställt ungdomar, så kallade unga kommunutvecklare, som har arbetat fokuserat med LUPP. De har valt ut områden och frågor ur undersökningen som de vill veta mer om. De håller i dialoger med unga på fritidsgårdar.

LUPP-enkäten är ett av många sätt att få in ungas egna tankar och åsikter om deras livssituation. Med hjälp av luppen kan vi också föra dialog och fördjupa oss i olika frågor som berör dem. Ungdomarna själva har både många idéer och förslag på vad och hur saker kan förändras, bara vi lyssnar, sägre Kim Henriksson.

Digital föreläsning om ungas röster

VIll du veta mer om hur unga i Mölndal har det? Lyssna på föreläsningen om ungas röster med fokus på hur ungdomar mår utifrån LUPP-resultatet och projektet Tjejers beställning Mölndal. Onsdag den 17 november kl 18-19.

Vill du veta mer om LUPP?

Hela resultatet av Ungdomsenkäten UPP 2020 och tidigare år.

Gör ett quiz

Vad vet du om vad Mölndals unga tycker? Testa din kunskap med ett quiz!

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad