Må bra i Mölndal 2022

28 februari – 12 mars 2022 pågår Må Bra i Mölndal, veckor med fokus på hälsa och kreativitet

Temaveckor 28 februari-12 mars 2022

Må bra i Mölndal är ett årligt åter­kom­­mande arrange­mang där biblioteken och stadens folk­hälso­­sam­ord­nare sam­ar­betar kring veckorna.

Mölndals stad firar 100 år nästa år och då passar vi också på att upp­­märk­samma tema­veckorna Må bra i Mölndal. Må bra i Mölndal arran­­geras under två veckor, 28 februari –12 mars. 2022 års tema kommer att vara hälsa och kreativitet.

Kreativitet kan stå för mängder av olika konst­former, såsom hantverk, musik, teater, med mera.

Tillsammans med verksamheter i staden, studie­för­bund samt andra aktörer som arbetar med hälsa och kreati­vitet, går vi samman och skapar ett inspi­re­rande program för alla mölndalsbor.

Vill du delta?

Du och din verksamhet får gärna bidra med en aktivitet eller program­punkt under Må bra i Mölndal 2022.
Du kan anordna ett eget arrangemang som blir en punkt i programmet eller så kanske det är något som du och din verksamhet redan gör och som passar in under veckorna på temat Hälsa och kreativitet?

Anmäl ditt intresse via bibliotek.molndal.se

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad