Ett steg närmare ny isstadion

Idag hade lokalstrategiska utskottet sammanträde och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att ta ett igångsättningsbeslut för en ny isstadion. Om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget den 24 november så har vi en ny isstadion på plats hösten 2023.

Coronapandemin för med sig ökade priser för råvaror och brist på flertalet varor. Transport- och leveransproblem i hela världen har dragit upp transportkostnaderna men även leveranstiderna har blivit kraftigt lidande för många varor. Med den bakgrunden räknar vi med att bygga en ny isstadion med start våren 2022 och ett färdigställande under 2023.

Byggstart våren 2022

Förslaget innebär att arbetet med en ny isstadion startar efter issäsongens slut i februari/mars. Då börjar vi att påla och grundlägga plattan. Föreningsverksamheten återgår därefter till anläggningen för säsong 2022-2023. Efter att säsongen är slut påbörjas arbetet med att färdigställa anläggningen i sin helhet. En ny isstadion väntas klar till säsongsstart hösten 2023.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad