Satsningar på skola, seniorkort och skollokaler

På kommunfullmäktige den 17 november togs beslut om budget för 2022 och plan för åren 2023-2024. I budgeten finns satsningar på skola och förskola, ny-, om- och tillbyggnader i skollokaler samt införande av seniorkort. Skatten blir oförändrad.

I budget/plan 2022-2024 finns också fler satsningar för en stärkt välfärd.

Ta del av kommunfullmäktige i efterhand

Varje kommunfullmäktige sänds nu via webb-tv. Gårdagens sammanträde finns tillgängligt att titta på i efterhand.

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad