Skolorna klättrar 100 placeringar

Lärarförbundet genomför årliga mätningar av Sveriges bästa skolkommuner. I år tar våra skolor i Mölndal ett rejält kliv upp i mätningen och hamnar på plats 177 av 290 kommuner.

Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. I förra årets mätning hamnade våra skolor på plats 277. Detta betyder att vi i år klättrar hela 100 placeringar och hamnar på plats 177.

Årets mätning visar att vi har många kompetenta lärare och att vi har duktiga elever på våra skolor. Det har varit en ansträngd situation med tanke på covid-19 och vi är därför extra stolta över att ha klättrat 100 placeringar i årets mätning. Det blir nästan som ett kvitto på att vi kämpat på tillsammans och att det gett goda resultat, säger Fredrik Hellsten, förvaltningschef på skolförvaltningen.

Bland annat visar mätningen att vi har en hög andel behöriga lärare och hög andel godkända elever i våra skolor. Detta är några av de styrkor Mölndal visar som skolkommun enligt mätningen.

Satsningar framåt i budgeten

Nu får vi fortsätta vårt arbete och klättra ytterligare placeringar inför nästa års mätning. Vi planerar att avsätta medel för att förbättra lärmiljöerna för våra elever och fortsätter rekrytera kompetent personal till våra skolor, säger Fredrik Hellsten.

På kommunfullmäktige den 17 november togs beslut om budget för 2022 och plan för åren 2023-2024. I budgeten finns satsningar på skola och förskola.

De satsningar som nu görs i budgeten för kommande år skapar bättre förutsättningar att säkerställa en utbildning av hög kvalitet som främjar livslångt lärande, säger Fredrik Hellsten.

Läs mer om kriterierna och mätningen av Bästa skolkommun 2021 hos Lärarförbundet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad