Lucia och skolavslutningar påverkas av covid-19

Till följd av den ökade smittan i samhället kommer vi inte ha några större julavslutningar och luciafiranden på förskolan, skolan eller gymnasiet.

Avslutningar och luciafiranden i förskolan

Inom förskolan finns det spridning av olika virusvarianter just nu, så som RS-virus, covid-19 med flera. För att skydda våra barn och personal kan luciafiranden och avslutningar hållas med få i publiken. Ett sådant firade ska då ske i mindre grupp utomhus. Det är upp till varje rektor att besluta om det är möjligt att genomföra smittsäkra avslutningar eller inte.

Avslutningar och luciafiranden i skolan

Till följd av att smittan ökat på våra skolenheter får inte avslutningar och luciafiranden hållas med publik i form av vårdnadshavare eller närstående. Det går dock bra att genomföra avslutningar och liknande tillsammans i sin egen klass eller på skolan. Detta är rekommendationer från Skolverket som vi följer.

Tänk på att vid en omfattande, pågående smittspridning på förskolan eller skolan kan en inplanerad aktivitet ställas in med kort varsel.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad