Superkommun:
Ett blomstrande näringsliv

Mölndals stad är utnämnd till Årets superkommun 2021 av tidningen Dagens Samhälle. Sveriges kommuner rankas varje år i 18 olika kategorier, till exempel antal företag, kommuninvånarnas utbildningsnivå och hur kommunens kärnuppdrag sköts. För att fira Mölndals vinst publicerar vi ett antal artiklar som gör nedslag i några av de verksamheter och projekt som har bidragit till vår guldplacering. En av dem är arbetet med Mölndals näringsliv.

Näringslivsenheten verkar för vårt blomstrande näringsliv och arbetar dagligen med att skapa bästa möjliga företagsklimat och förutsättningar för näringslivet. I Mölndal har vi ungefär 7 500 arbetsställen i runt 500 olika branscher. Västra Götaland är framgångsrikt när det kommer till näringsliv och en stor motor till det är Göteborg. Mölndals närhet till Göteborg gör det attraktivt för många internationella bolag att placera sig här. Näst efter Göteborg har vi det mest internationella näringslivet i västra Sverige.

Det finns en kraft här och företagen tycker om Mölndal. Det är nära till beslut och dialog med staden. Vi som tjänstepersoner är inte långt borta för näringslivet, vi jobbar med att lyssna in och bemöta företagen på ett trevligt sätt, säger Carina Kloek Malmsten, näringslivschef.

Näringslivet skapar välfärden

Näringslivet, staden och invånarna hänger ihop och näringslivet bidrar till välfärden.

Näringslivet spelar en viktig roll i att skapa en attraktiv kommun som människor vill bo, jobba i och besöka. I vår kommun har vi många företag inom till exempel forskning som lockar både utländska och svenska familjer att flytta till Mölndal.

Familjerna tittar på helheten och hur attraktiv kommunen de flyttar till är. Arbetsplatsen de ska jobba på varje dag är så klart viktig, men det är också viktigt att familjen mår bra och att det finns bra skolor, trevliga grönområden och aktiviteter att delta i, säger Carina Kloek Malmsten.

Ytterligare en effekt av vårt rika näringsliv är att miljön vi vistas i förändras.

Näringslivet bidrar till att vi blir en levande kommun. Det byggs till exempel nya fina hus och arbetsplatserna bidrar till att det blir liv och rörelse på gatorna, säger Carina.

Viktig kontakt med näringslivet

Att ha en fungerande kommunikation med de arbetsställen som finns i kommunen är viktigt för en bra samverkan.

Eftersom det finns så många företag i Mölndal är det svårt att hinna med fysiska besök till alla. Vi försöker därför att nå ut till så många som möjligt genom våra olika sociala mediekanaler, nyhetsbrev, molndal.se, samverkansmöten och näringslivsträffar, säger Carina Kloek Malmsten.

Besöksnäring under utveckling

I näringslivsarbetet ingår även att arbeta för att utveckla och sätta besöksnäringen på kartan. På webbsidan upplevmolndal.se finns information samt förslag på aktiviteter och besöksmål i staden.

Besöksnäringen är viktig för Mölndal och vi har en besöksnäringsstrategi för stadens utveckling. Vår besöksnäring utvecklas hela tiden, tillsammans skapar vi en attraktiv destination med möten, event och besöksmål som sätter Mölndal än mer på kartan, säger Carina Kloek Malmsten.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad