Habiliteringsersättning till brukare inom daglig verksamhet även vid frånvaro

Nu får du som deltar i daglig verksamhet habiliteringsersättning också för de dagar då du behöver stanna hemma.

Nytt ordförandebeslut

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Göran Isacsson har beslutat att betala ut habiliteringsersättning till brukare inom daglig verksamhet för samtliga dagar som brukaren är schemalagd i verksamheten, även vid frånvaro.

Beslutet gäller 2022-01-05 till 2022-03-31 och har tagits med anledning av pågående smittspridning av covid-19 i Västra Götalandsregionen.

Beslutet är glädjande. Det är av största vikt att vi gör vad vi kan för att förhindra smittspridningen i våra verksamheter. Beslutet ska underlätta för våra brukare att stanna hemma vid minsta symtom eller smittspårning, säger Charlotta Callmander, verksamhetschef för daglig verksamhet.

 

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad