Ansträngt läge inom förskola och skola

Den här veckan välkomnar vi alla barn och elever till förskola och skola. Med tanke på den höga spridningen av olika virustyper är det fortsatt viktigt att följa rekommendationer och värna om sig själv och andra.

Västra Götalandsregionen rapporterar om att det just nu sker en ökad smittspridning av covid-19 i alla åldrar. Detta innebär att vi har ett mycket ansträngt läge i våra verksamheter. Vi har en hög sjukfrånvaro bland personalen och många som är hemma på grund av symtom, familjekarantän och vård av barn. Vikarieenheten bedriver ett aktivt arbete för att rekrytera in vikarier till våra verksamheter, tyvärr har vikarierna inte räckt till på grund av den höga frånvaron. Om frånvaron ökar ytterligare i våra verksamheter kan det leda till att vi tvingas stänga delar förskolan eller skolan.

Endast friska barn och elever i vår verksamhet

För grundskolan är undervisning på plats i skolans lokaler, så kallad närundervisning fortsatt huvudprincipen. När eleverna kommer tillbaka till skolan efter en period av ledighet kan det ske ökad smittspridning då många nya kontakter uppstår. Därför är det nu extra viktigt att vara vaksam på symtom som kan vara covid-19.

Vid minsta symtom är det viktigt att du håller ditt barn hemma och testar det för covid-19 på en vårdcentral. I väntan på provsvar ska du självisolera ditt barn då hen under tiden räknas som smittad.

Vi förväntar oss lokala utbrott

Sedan tidigare vet vi att det efter lov och längre ledigheter kan komma att uppstå lokala utbrott på våra förskolor och skolor. Vi arbetar smittskyddsförebyggande och påminner om att hålla avstånd och att ha en god handhygien, men vi kan komma att behöva vidta andra åtgärder vid behov. Ibland handlar det om att omfördela personalresurser eller att isolera en klass eller en avdelning för att förhindra smittspridning.

Hushållskarantän vid positivt provsvar

Labben som analyserar PCR-prov, som är den rekommenderade provtagningsmetoden, har ett väldigt högt tryck just nu. Detta gör att det kan dröja innan du får en tid för testning eller ditt provresultat. Om ditt eller ditt barns PCR-prov visar att du är smittad ska alla som bor i samma hushåll vara i hushållskarantän. Förhållningsregler för hushållskontakter gäller från den dag personen i ditt hushåll med covid-19 blev provtagen och ytterligare 6 dagar.

Har du har varit utomlands?

Alla som reser in i Sverige rekommenderas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna. Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under 14 dagar från ankomsten till Sverige.

Stort tack för din förståelse som vårdnadshavare och för att du håller ditt barn hemma vid symtom!

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad