Avstå från att besöka äldreboenden

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid‑19 avråder nu vård- och omsorgsförvaltningen från att besöka stadens äldreboenden tills vidare.

Äldre person håller i en kaffekopp.

Minska smittspridning och avlasta personal

Det är inte förbjudet att besöka våra äldreboenden, men vi ber alla att avstå från besök för att minska smittspridning och avlasta personalen.

Den ökade smittan för med sig en hög sjukfrånvaro och en svår bemanningssituation. Genom att avråda från besök kan vi minska risken för smittspridning och ge vår hårt ansträngda personal mer tid för vård och omsorg till våra brukare, förklarar Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Anpassade besöksrutiner

Om du måste besöka ett äldreboende gäller anpassade besöksrutiner. Förbered dig inför besöket genom att ta reda på hur vi genomför säkra besök till våra äldreboenden under pandemin.

Tack för visad hänsyn och förståelse!

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad