Tufft smittläge för kommunen

Att smittan ökar i samhället är inte längre en nyhet. Det påverkar nu flera av kommunens verksamheter som är mycket ansträngda.

Det allmänna läget i staden är tufft just nu. Många av våra medarbetare behöver vara hemma för att de är sjuka, har sjuka barn, väntar på provsvar eller är i hushållskarantän för att en anhörig är sjuk i covid-19. Det gör att vi i vissa fall har svårt att utföra all vår service som vanligt utan får göra vissa justeringar. Vi aktiverar nu vår krisledning igen, säger Charlotta Källerfelt, säkerhets- och beredskapschef i staden.

Avråder från besök på äldreboenden

Exempel på kommunens verksamheter som är extra utsatta just nu är vård och omsorg samt förskola, skola och utbildning. För att minska smittspridning och avlasta personal avråder vi nu exempelvis från att besöka stadens äldreboenden.

Vi har en hög sjukfrånvaro och en svår bemanningssituation. Genom att avråda från besök kan vi minska risken för smittspridning och ge vår hårt ansträngda personal mer tid för vård och omsorg till våra brukare, säger Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Distansundervisning en dag i veckan

På Campus Mölndal införs nu ett flertal smittskyddsåtgärder. Samtliga klasser ska minst ha ett undervisningspass på distans i veckan och utöver detta rekommenderas eleverna att använda munskydd i skolan, hålla avstånd och att endast vistas i skolan då de har undervisning. För gymnasier gäller att samtliga klasser på Franklins gymnasium och Krokslättsgymnasiet har distansundervisning minst en dag i veckan.

Det är fortfarande närundervisning som är huvudprincipen men att införa distansundervisning minst en dag i veckan ger oss möjligheten att minska trängsel i skolornas lokaler, säger Lena Hellsten, gymnasiechef.

Stor brist på vikarier

I grundskola och förskola bedrivs verksamheten fortfarande som vanligt. Men sedan tidigare vet vi att efter lov och längre ledigheter kan det uppstå lokala utbrott. Och läget är redan ansträngt med många lärare som måste vara hemma.

Vi jobbar aktivt med att få in vikarier i verksamheterna, men tyvärr räcker inte vikarierna till på grund av den höga frånvaron. Om frånvaron ökar ytterligare i våra verksamheter kan det leda till att vi tvingas stänga delar av förskolan eller skolan, säger Fredrik Hellsten, skolchef.

Den höga sjukfrånvaron påverkar också andra delar av kommunens uppdrag och service, till exempel avfallshanteringen.

Vi vill självklart att våra invånare påverkas så lite som möjligt av situationen, men smittan påverkar hela samhället. Vi hoppas på förståelse, säger Charlotta Källerfelt, säkerhets- och beredskapschef i staden.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad