Många samtal till biståndshandläggare

På grund av pandemin är det just nu många som behöver hjälp med vård- och omsorgsinsatser eller information om hemtjänst och det är många som kontaktar våra biståndshandläggare.

Just nu är det många som ringer gällande vård- och omsorgsinsatser. Därför kan det vara svårt att komma i kontakt med en handläggare på vård- och omsorgsförvaltningen. Troligtvis kommer tillgängligheten att vara fortsatt begränsad fram till mitten av februari och handläggningstiderna bli längre.

Vänta med ärenden som inte är brådskande

Det är viktigt att personer som behöver brådskande vård- och omsorgsinsatser kommer fram och får den hjälp de behöver.

Våra handläggare gör så gott de kan för att handlägga alla ärenden men behöver just nu prioritera de ärenden som är mest akuta. Tack för att du förstår och respekterar detta.

På våra sidor om Omsorg och hjälp finner du mer information om hemtjänst, samt länk till E-tjänst och ansökningsblankett.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad