Har du fått information om inkomstjämförelse?

Just nu genomför vi en inkomstjämförelse av de familjer som hade barnomsorg under 2020. De inkomster som lämnats in till oss ska jämföras med årsinkomsten hos Skatteverket. Du behöver inte göra någonting.

Skolförvaltningen genomför just nu en inkomstjämförelse av de familjer som hade barnomsorg under 2020.

Varför görs en kontroll?

Du har själv enligt kommunens riktlinjer ansvar för att meddela vilken inkomst familjen har och också meddela när det blir förändringar. Vi vill med kontrollen följa upp att rätt avgift har debiterats.

Varför kontrollerar vi så långt tillbaka som 2020?

Det är inte möjligt att få uppgifter från Skatteverket tidigare. I slutet av 2021 är den taxerade inkomsten för 2020 fastställd och då är uppgifterna tillgängliga.

Fortsatt hantering

När du anmälde barnomsorg fick du ange vilken inkomst ditt hushåll har. Inkomsten spelar roll för vilken avgift du ska betala för förskola och fritids. Nu när skatteåret 2020 är helt klart och deklarerat har vi jämfört den inkomst du sagt till oss med den som Skatteverket har.

Vad händer om jag betalat för mycket eller för lite?

Om Skatteverkets uppgift är högre än den du uppgivit till oss har du fått en faktura för den skillnaden det gör i vad du ska betala för barnomsorgsavgift. Skillnaden kan bero på till exempel att du jobbat mer eller extra.

Om kontrollen visar att du har betalat för lite eller för mycket i barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite kommer en retroaktiv faktura i månadsskiftet februari/mars med tre månaders betalningstid. Om du betalat för mycket görs en utbetalning senare under 2022. Jämförelsen med taxerad inkomst görs automatiskt så du behöver inte skicka in några uppgifter till oss.

För att få utbetalningen insatta direkt på ditt konto anmäler du ditt konto på Swedbanks kontoregister eller besöker ett Swedbankkontor.

Det här händer nu

Nu har vi kontrollerat din inkomst och om du betalat rätt avgift för 2020 och fakturan har skickats ut. Sista betalningsdag är i maj, vilket betyder att du kan göra din egen betalningsplan och delbetala fram till maj. Då är det viktigt att du använder samma OCR-nummer.

Om du vill begära rättelse för fakturan som gäller inkomstjämförelsen 2020 kan du mejla till oss på kontakt@molndal.se eller skicka underlaget till oss med post.

Kontakt

Barnomsorgsenheten
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad