Så kan du begära ut dina betyg snabbt med ny e-tjänst

E-tjänsten ”Betygskopia” som används för att begära ut kopior på betyg från Mölndals skolor har utvecklats med en ny funktion. Nu går det att hämta ut betyg snabbare eftersom ärendet inte behöver administreras av en handläggare.

Så fungerar det

För att begära ut ditt betyg loggar du in i e-tjänsten och identifierar dig med bank-id. En sökning görs automatiskt i e-arkivet, ingen handläggare behöver vara involverad. När en betygshandling matchar med dit personnummer skickas filen från e-arkivet till e-tjänstplattformen in i ärendet och blir då tillgänglig för dig.

Skillnaden från tidigare är att vi kan erbjuda att det går att få sitt betyg vilken tid på dygnet det än är och att handläggningstiden blir mycket kortare, säger Mattias Skepphammer, systemansvarig på stadsledningsförvaltningen.

Du kan endast begära ut dina egna betyg via e-tjänsten. Om du vill begära ut någon annans betyg gör du det via kontaktcenter.

Bedömning av risker och konsekvenser

En risk- och konsekvensbedömning har gjorts för att säkerställa att det är säkert att lämna ut betygshandlingar automatiskt utan handläggare.

Vi ser inte att det innebär en ökad risk för att man lämnar ut fel betyg. När den mänskliga faktorn inte spelar in är det faktiskt en mindre sannolikhet att det blir fel. Vi har även förhindrat möjligheten att söka på till exempel sekretesshandlingar, säger Mattias Skepphammer.

Tillgänglig för Fässbergsgymnasiet

I nuläget finns endast betyg från Fässbergsgymnasiet tillgängliga genom den nya funktionen, men planen är att utöka funktionen så att samtliga betyg administreras på detta sätt.

Alla gymnasieskolornas betyg finns digitaliserade och finns i e-arkivet, så för oss är det enkelt att koppla på fler skolor till den nya funktionen. Vi börjar med Fässbergsgymnasiet under en provperiod. När vi har sett att allt fungerar släpper vi på för alla gymnasieskolor, säger Mattias Skepphammer.

När betygen för alla grundskolor och vuxenutbildningar är digitaliserade ska även de finnas tillgängliga dygnet runt i e-tjänstens nya funktion.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad