Med anledning av des­informations­kampanjen om socialtjänsten

Sedan en tid tillbaka pågår en stor desinformations­kampanj som sprider felaktiga påståenden om svensk socialtjänst. Den pågår både nationellt och internationellt och kan i värsta fall göra att barn och föräldrar inte får den hjälp som de behöver. Korrekt information utgör en viktig del i arbetet med att bemöta de vilseledande uppgifterna.

Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

Socialtjänsten har förekommit oftare än vanligt i medierna den senaste tiden. Det har rapporterats om en omfattande desinformations­kampanj som pågår både nationellt och internationellt. Kampanjen är riktad mot Sveriges socialtjänst och den har fått stor spridning i arabisktalande kanaler med miljontals följare.

I centrum står lagen LVU. Förkortningen står för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Genom denna lag kan socialtjänsten i vissa fall omhänderta barn mot föräldrars vilja. Men det är bara i väldigt allvarliga situationer som detta kan bli aktuellt.

Stöd ges oftast på frivillig grund

Socialtjänsten i Mölndal strävar – liksom socialtjänsten i resten av landets kommuner – efter att stötta familjer i ett så tidigt skede som möjligt. Och när familjer får stöd sker det oftast på frivillig grund.

Som socialtjänst har vi ett väldigt viktigt uppdrag som innebär att stötta människor som verkligen behöver vårt stöd. Vi gör positiv skillnad för många i Mölndal, säger Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef.

Förtroendet behöver stärkas

Det finns sedan tidigare en misstro gentemot socialtjänsten som är extra stark i vissa invånargrupper. Socialstyrelsen menar att misstron och rädslan riskerar att växa i och med den pågående desinformationskampanjen, vilket kan skada förtroendet för socialtjänsten.

Detta kan i förlängningen göra att barn och familjer inte får det stöd som de behöver; om föräldrar tror att socialtjänsten lättvindigt kan omhänderta deras barn, blir de förstås mindre öppna för att ta emot stöd.

Det här är en utmaning som vi behöver jobba med både kortsiktigt och långsiktigt. Vi behöver skapa förtroende i alla led och en del av detta är att vi vill bli bättre på att berätta om vad socialtjänsten gör och om vad vi kan hjälpa till med, säger Helen Smith.

Arbetet pågår som vanligt

Enheten för barn och unga inom individ- och familjeomsorgen (som tillhör social- och arbetsmarknadsförvaltningen) jobbar som de brukar med att hantera de ansökningar och orosanmälningar som kommer in och med pågående utredningar. Barn och familjer får dagligen stöd bland annat av individ- och familjeomsorgens öppenvård.

Flera yrkesgrupper omfattas av skyldighet att göra en orosanmälan vid oro för ett barn eller en tonåring (anmälningsplikt). Även som privatperson bör du göra en orosanmälan vid oro.

Vårdnadshavare kan också själva ansöka om stöd hos socialtjänsten.

Tips på korrekt information

Som alltid gäller det att vara källkritisk och att använda pålitliga källor. Vi har samlat några tips på länkar där du hittar kvalitetssäkrad information.

Dela på:

Senast uppdaterad