Mölndals stad deltar i EU-projekt för minskad smittspridning

Mölndals stad har tackat ja till att delta i ett EU-finansierat projekt tillsammans med Vesthimmerlands kommun i Danmark. Målet med projektet är att främja god hygien på äldreboenden och därmed minska risken för smittspridning.

InnoPanTec partnermöte i Danmark med representanter från Vesthimmerland kommun, UCN och Mölndals stad.

InnoPanTec partnermöte i Danmark med representanter från Vesthimmerland kommun, UCN och Mölndals stad.

Äldreboenden särskilt sårbara

Under pandemin blev det tydligt att personal och brukare på äldreboenden var särskilt sårbara och utsatta för smittspridning. För att förebygga utbrott av covid-19 och annan smitta har ett innovationsprojekt startats upp med fokus på god hygien.

Värdefullt samarbete över landsgränserna

Vesthimmerlands kommun tog initiativet till projektet och fick med sig University College Nordjylland. Sedan skickades en intresseförfrågan via Göteborgsregionen till kranskommunerna för att få med svenska äldreboenden i ansökan.

Karin Blomqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Christina Wadell, chef för den kommunala hälso- och sjukvården i Mölndals stad, nappade direkt på förfrågan.

Det finns ingen tvekan om att god hygien är viktigast i kampen mot smittspridning. Pandemin har gjort oss alla medvetna om detta och vi har jobbat hårt för att minska smittspridningen i våra verksamheter. Om projektet kan underlätta för oss att säkerställa god hygien så vill vi vara med och bidra, säger Karin och Christina.

Projektet har fått namnet InnoPanTec och finansieras av EU:s Interreg-program som stödjer projektsamarbete i programområdet Danmark, Sverige och Norge.

En grund för utveckling av ny teknologi

Fram till sommaren pågår en förstudie där lärare från universitetets sjuksköterskeutbildning samlar in och analyserar hur vi arbetar med hygien på äldreboenden i Mölndals stad respektive Vesthimmerlands kommun i Danmark.

Resultatet kommer sedan att ligga till grund för lokala företag att utveckla nya teknologier och produkter som ska hjälpa till att förebygga smittspridning på äldreboenden.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad