Staden hjälper Migrationsverket att ta emot flyktingar

Flyktingar från Ukraina har kommit till Mölndal både igår och idag. Migrationsverket har huvudansvaret men eftersom den statliga myndigheten saknar kapacitet att härbärgera alla, har de bett staden om hjälp. Under torsdagen har ett intensivt arbete pågått för att lösa uppdraget.

Helen Smith, social- och arbetsmarknadschef i Mölndals stad.

– Vi har ett intensivt samarbete med Migrationsverket, där vi hjälper dem att lösa det akuta mottagandet av ukrainare som flytt landet och som kommer med transporter till Sagåsen i Kållered. Migrationsverket har inte tillräcklig kapacitet för att lösa det aktuella läget och vädjar därför till kommunen om att hjälpa till.

Det berättar Helen Smith, chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen som håller ihop stadens insatser i den här frågan – dock med stort stöd från och samarbete med andra delar av organisationen.

Under torsdagen har Mölndals stad tagit fram vad Helen Smith benämner tak-över-huvudet-lösningar för att i det akuta skedet kunna härbärgera personer som kommit hit.

4000 platser behövs i Västra Götaland

Att den statliga myndigheten ber om kommunal hjälp är inte unikt för Mölndal eller Västsverige, utan det är aktuellt runt om i Sverige. I Västra Götaland behöver antalet platser (enligt Migrationsverkets hemsida) utökas med 4000 varav 1000 omedelbart. De platser som Mölndals stad bidrar med utgör en del av dessa.

Migrationsverket har alltså huvudansvaret i det här läget, men Mölndals stad och andra kommuner hjälper till.

Mölndalsbornas engagemang

I dialog med andra organisationer jobbar staden samtidigt med frågan om privatpersoners engagemang och om hur detta ska kunna tas om hand på ett bra sätt. Mer information kommer om detta, bland annat här på webben.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad