Intensivt arbete med att ta emot flyktingar

Under veckan har det intensiva arbetet med att ta emot flyktingar fortsatt. Flera boenden är igång och ytterligare ett är så gott som färdigställt. Där väntas personer flytta in inom kort.

På det här boendet kommer flyktingarna till en början att sova på madrasser på golvet, som vid månadsskiftet förhoppningsvis kan bytas ut mot våningssängar. Det kommer även att finnas vikväggar som ger viss möjlighet att skapa lite mer avskildhet. Vid varje madrass står en plastlåda med saker från Ikea.

Det intensiva arbete som påbörjades för drygt två veckor sedan har fortsatt och pågår ännu.

136 – så många platser finns i nuläget på de boenden som staden med gemensamma krafter har ställt i ordning den senaste tiden. Drygt fyrtio av platserna finns på ett så kallat ankomstboende där personer bor under lite längre tid medan övriga är så kallade evakueringsplatser, där tanken är att personer bara stannar under något eller några dygn.

Mölndals stad hade på fredagen tagit emot 129 personer som kommit till Sverige med anledning av kriget i Ukraina.

Mycket som ska fixas

Det är mycket praktiskt arbete och logistik kring boendena, och flera delar av staden samarbetar för att få allt på plats. När ett nytt boende ska ställas i ordning kan det exempelvis vara lokaler som behöver tömmas och städas, och tvättmaskiner och annat som ska beställas och installeras. På det senaste i raden av boenden som ställs i ordning har exempelvis elarbeten genomförts.

Här finns till en början plats för 58 personer och planen är att inleda med att ta emot trettio, för att se hur det funkar. Flyktingarna kommer till en början att sova på madrasser på golvet men förhoppningen är att dessa i slutet av månaden ska kunna bytas ut mot våningssängar som har beställts.

Dialog med Migrationsverket

Stadens social- och arbetsmarknadsförvaltning har en tät dialog med Migrationsverket i Kållered om antalet lediga platser och om hur många personer som ska komma till något av våra boenden, och vid vilken tidpunkt detta förväntas ske.

När personer har tagits emot på ett boende, finns det saker som behöver skötas löpande, exempelvis bemanning dagtid. En annan sådan sak är mat. Stadens serviceförvaltning – som lagar mat åt verksamheter som skola och äldreomsorg – står för lunch. På vardagar ansvarar serviceförvaltningen även för att transportera lunchmaten till de olika boendena i kommunen.

På just detta boende finns ett större kök där två familjer ska kunna laga mat samtidigt. Därtill finns tre pentryn. Kommande vecka levereras en duschvagn och fram tills dess används en tillfällig lösning, som innebär duschmöjligheter i en närliggande lokal.

Ett barnrum har inretts

Förhoppningen är att vi i dialog med Migrationsverket ska kunna se till att det blir barnfamiljer som tas emot här, eftersom det finns ett barnrum. Förskolerektorerna Christina Gyllander och Zandra Jonasson har ägnat hela fredagen (18 mars) åt att göra det fint och välkomnande med leksaker, böcker, ritmaterial och gosedjur med mera.

Varför är det viktigt att det finns ett barnrum?

– Vi har barnen i fokus i alla lägen, och vi tror att de som kommer att bo här har varit med om ett trauma, och att de behöver lite normalitet, säger Christina.

– Vi har iordningställt olika lekmiljöer här så att barnen ska få känna sig lite nyfikna och, i alla fall för en stund, kunna glömma det som de har varit med om, säger Zandra.

Mer information

Förskolerektorerna Zandra Jonasson och Christina Gyllander är några av de medarbetare från olika delar av staden som hjälper till med att ställa i ordning ytterligare ett evakueringsboende. Deras fokus är att fixa ett särskilt barnrum med olika lekmiljöer. (På bilden är arbetet med rummet ännu inte helt klart.)

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad