Aktivitetsboxar i flera parker för liv och rörelse

Mölndals stad jobbar för att ha attraktiva utemiljöer som ska locka till möten, rörelse, rekreation och lärande. Nu satsar vi på aktivitetsboxar just för att locka till rörelse, aktivitet och möten i stadens utemiljöer med start under jubileumsåret.

För att bidra till rörelse och aktivitet i stadens grönområden satsar Mölndals stad nu på att erbjuda aktivitetsboxar från Piffl. Piffl är en delningsplattform för sport- och utomhusspel. Via en app i din telefon får du möjlighet att hyra utrustning för rörelse och lek i några av stadens utemiljöer.

Vi hoppas på att aktivitetsboxarna ska locka till mer rörelse och umgänge i våra parker. Att vi också kan vara med och bidra till en liten del av ett delningssamhälle där inte alla behöver äga varsin uppsättning av allting ser vi också positivt ur hållbarhetssynpunkt, säger Maria Modin, enhetschef stadsmiljö på tekniska förvaltningen.

Här kommer boxarna att finnas

Mölndals stad kommer att ha boxar på fem platser i år.

  • Stadsparken,
  • Stensjöpromenaden,
  • Åby näridrottsplats,
  • Åbybergsparken, vid discgolfbanan. (kommer under sommaren).
  • Våmmedals näridrottsplats. (kommer under sommaren).

De tre första boxarna kommer på plats 7 april. De kommer förhoppningsvis att vara aktiverade i appen och kunna gå att användas under helgen den 9-10 april.

Boxarna kommer att innehålla olika saker beroende på vad som finns i närheten och vad som används. Till exempel i Åbybergsparken kommer det finnas discar att använda i Discgolfbanan.

Det kommer i boxarna att finnas till exempel super jenga, kubb, bollar och tillbehör och annan utrustning för din uteaktivitet. Under vintern är det inte omöjligt att det finns till exempel stjärtlappar och annan utrustning för snörika dagar.

Hur du använder och vad det kostar

Du använder boxarna genom att ladda ner appen PIFFL till din telefon, från Appstore eller Google play. Skapa ett konto och du är igång.

Det kostar 10 kronor som startavgift för den första timmen för den som vill hyra något i boxarna. Därefter är det en löpande taxa per timme. Maxtiden är 6 timmar per tillfälle.

Lärare, förskolelärare och fritidspedagoger i Mölndals stad kommer kunna använda boxarna fritt under arbetstid.

Bakgrund och mer information

Genom den demografidata som genereras av dig som användare kan vi se vilka vi lyckas spontanaktivera, vad som används och uppskattas mest och vilka områden användare kommer ifrån. Den informationen kan vi använda för framtida planering och utveckling av grönytor som knyter samman byggnation och stadens invånare och för att erbjuda rätt saker i boxarna.

Himla kul att Mölndal är så snabba i denna omställning. Vi ser fram emot att bidra till en socialt attraktiv stadsmiljö där människor får och tar fler chanser att röra på sig. En eftermiddag med dom nya klasskompisarna, en söndagspromenad eller en första dejt ska kunna förvandlas till lek, spel eller tävling på några sekunder. I farten som delningsekonomi växer fram tror vi det kommer bli standard att en basketbollplan också ger tillgång till några basketbollar i framtiden, säger William Nimbs, en av Piffls grundare.

Piffl är en delningsplattform för utrustning till sport och lek direkt intill platser som de vanligtvis används, utrustning som kan användas om och om igen.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad