Över 500 ansökte om feriejobb

Ansökningstiden för årets feriejobb har gått ut. Många Mölndalsungdomar tog chansen att ansöka. Platserna ska nu lottas ut och omkring 300 ungdomar kommer längre fram i vår att få ett erbjudande om feriejobb.

Isabella var en av de Mölndalsungdomar som feriejobbade 2020.

Feriejobb har en lång historia i Mölndal. De ungdomar som feriejobbar i stadens regi arbetar under tre sommarveckor på någon arbetsplats. Det kan exempelvis vara alltifrån äldreomsorg till vaktmästeri eller administrativt arbete.

Denna sommar finns 300 feriejobbsplatser och drygt 535 ungdomar ansökte. I år var det ungdomar födda 2004 eller 2005 som kunde ansöka, och några av de sökande (som är födda 2004) hade sannolikt feriejobb förra sommaren. De sökande som inte haft feriejobb tidigare kommer att prioriteras vid utlottningen av platser.

Både 2020 och 2021 påverkades feriejobben på olika sätt av pandemin, bland annat gällande antalet sökande.

– Vi kan se att det är färre som sökt i år jämfört med hur det var under pandemin. Det beror med stor sannolikhet på att fler arbetsplatser har öppnat upp, och därmed finns det fler sommarjobb ute att söka på annat håll, berättar feriejobbssamordnarna.

Nu ska alla ansökningar gås igenom. Platserna fördelas genom lottning och därefter matchas de 300 platserna med de tursamma ungdomarnas intressområden.

Enligt planeringen kommer alla sökande att få besked i maj. Då får du som ansökt veta om du erbjuds ett feriejobb eller om du hamnar på reservlistan.

Mer information

molndal.se/feriejobb

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad