Fritidsgård och fler lokaler för unga i Fässberg

Nu är planen för området Fässberg klar. Några av kommunens verksamheter flyttar till andra områden och det gör att vi får plats för fler verksamheter för våra unga. I delar av hus L börjar vi i maj att bygga slöjdsalar och i höst öppnar fritidsgården sin verksamhet i hus I.

Fritidsgården i Fässberg kommer att nyöppna i en permanent lokal, i hus I. Verksamheten planerar för att kunna slå upp portarna och välkomna ungdomarna under hösten 2022.

Härligt med nystart och nya möjligheter. Att kunna erbjuda fritidsverksamhet till våra ungdomar i centrala Mölndal är underbart. Det ser vi fram emot, säger Ljiljana Hadrovic Bukera, enhetschef i Mölndals stad.

Till höstterminen samlokaliseras särskolan i Mölndal i hus H och arbete pågår nu för att färdigställa lokalerna. I maj månad startar vi också arbetet med att bygga slöjdsalar till verksamheten i delar av hus L. Idag används dessa lokaler av daglig verksamhet. Just nu färdigställs också en total ombyggnation av storköket samt personalrum.

Verksamheter som flyttar från området

Serviceförvaltningen flyttar sin verksamhet från hus I till Torggatan 1. Daglig verksamhet flyttar sin verksamhet från hus L från området i mitten av april. Verksamheten flyttar till Frölundagatan 51.

Vi ser framemot att flytta in i de nya lokalerna! Det innebär att vi kan ta emot fler nya brukare och utveckla verksamhetsinriktningar inom Daglig verksamhet, säger Barbro Olsson, enhetschef i Mölndal stad.

Ett pussel av lokalplanering

Det var i höstas som förvaltare av lokaler samt verksamhetschefer träffades i en workshop för att tillsammans hitta den bästa lokalförsörjningen där verksamheternas behov av lokaler kunde mötas. Behovet uppkom på grund av att en verksamhet behövde större lokaler och att ett av husen i Fässbergsområdet då skulle bli tillgängligt.

Ett flertal förvaltare arbetar med att teckna nya avtal, upphandla entreprenörer och att planera lokalförsörjningen.

Vi arbetar dagligen med att optimera hur kommunens verksamheter nyttjas och lyssna in verksamheternas behov. Just det här arbetet har varit ett stort pussel att lägga och det känns fantastiskt att allt nu har gått i lås, säger Anders Franzén, förvaltare i Mölndals stad.

Kontakt

Fastighetsavdelningen
Stadsledningsförvaltningen
Besöksadress:
Storgatan 32 B
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad